Verschijningsdatum Verschenen
ISBN 9789033004865
Uitvoering Paperback
Prijs 14,95
Maat 15,9 x 23,2 x 0,8 cm
Aantal pagina’s 60
Taal Frysk
Geïllustreerd Tekeningen van Christiaan Kuitwaard
Druk 1
Auteur(s) Jan Kleefstra
Beschikbaar Ja

Sniefellen is de twadde dichtbondel fan Jan Kleefstra by Friese Pers Boekerij. Syn wurk wurdt hieltyd lytser en ferstilder. De wrâld spilet him op in fjouwerkante desimeter fan de natuerlike romte ôf. En dêr de ienfâld fan. It binne benammen de klanken efter it sjongen. It minimalistysk lûd dat har út de pine fan de taal wrakselet en yn de halzen fan de fûgels, fan de wyn, fan de marren deljout. Hieltyd wer sjocht der in oar nei de werklikheid. Hieltyd wer fine we der mar sa’n bytsje fan werom.