Verschijningsdatum Verschenen
ISBN 978 90 330 0494 0
Uitvoering Luxe paperback
Prijs 17,50
Maat 15 x 24 cm
Aantal pagina’s 208
Taal Fries
Geïllustreerd Nee
Druk 1
Auteur(s) Willem Schoorstra
Beschikbaar Ja

Fiifhûndert jier nei de dea fan Grutte Pier Gerlofs ferskynt no in magistrale roman oer syn libben, syn striid en syn tiid, sa likernôch oan de ein fan de midsieuwen. In perioade fol ramp en miswier, earmoed en strideraasje. Gaos hearsket, en op dat snijflak fan Alde en Nije tiid ferskynt yn in rûzige nacht de Wolfshûn, waans kommen foarsein is.

Yn sprankeljende taal sketst Willem Schoorstra (1959) it portret fan in man dy’t syn lot net ûntrinne kin, in lot dat beskreaun stiet yn de profesij fan in bline sjenner…

Nei Rêdbâd is Pier in twadde histoarysk masterwurk oer in ikoan út de Fryske skiednis. Dêrby wurde de midsieuwen yn al harren dwylsin en hertstocht ta libben roppen op in wize dy’t de lêzer net licht ferjitte sil.

Misschien heeft u ook interesse in onderstaande titel: