Verschijningsdatum Verschenen
ISBN 978 90 330 0284 47
Uitvoering Paperback
Prijs 15,00
Maat 15 x 23 cm
Aantal pagina’s 256
Taal Nederlands
Geïllustreerd Ja
Druk 1
Auteur(s) Willem Hansma
Beschikbaar Ja

Herinneringen en brieven van het gezin Boerlage.
Van maart 1940 tot oktober 1945 woonde het jonge gezin van dominee Ger Boerlage in de pastorie van het Friese Rauwerd. Na de oorlog heeft de predikant zijn oorlogs- en verzetsherinneringen opgeschreven in het notulenboek van de kerkenraad. Enkele jaren geleden werd dit boek bij het opruimen van een kluis teruggevonden. Vrij snel daarna doken ook brieven op, die de dominee vanuit het Huis van Bewaring in Leeuwarden met zijn echtgenote Marie gewisseld heeft. Bovendien bleek er een uitvoerige correspondentie van Marie met haar moeder bewaard te zijn gebleven.
Deze ooggetuigenverslagen en de bijgevoegde historische documenten, zoals de brief waarmee de dominee bij de Duitse bezetter werd aangegeven, schetsen een uniek beeld van het dagelijks leven in oorlogstijd in een Fries dorp. We zien hoe Boerlage steeds meer betrokken raakt bij het verzet, met als trieste dieptepunten zijn gevangenschap en vooral de executie van zijn goede vriend Tinkelenberg. Intussen houdt echtgenote Marie de huishouding met drie kinderen en een paar jonge evacuees draaiende, probeert ze haar man in de gevangenis van de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, heeft ze haar verplichtingen als  predikantsvrouw en onderhoudt ze de contacten met het verzet.
Dit bijzondere boek is tot stand gekomen onder redactie van Willem Hansma, kerkrentmeester en ontdekker van de teksten.